Literatura średniowiecza

Grażyna Soboń
Rate this post

Skąd wziął się literatura średniowiecza?

Literatura średniowiecza ma swoje korzenie w starożytnej Grecji i Rzymie. Średniowiecze charakteryzowało się powstawaniem wielu dzieł litter pisanych w głównej mierze przez średniowiecznych poetów i kronikarzy. Zwykłe języki literackie, jakie występowały w tym okresie to głównie łacina, w której pisali uczniowie i poeci. W drugiej połowie średniowiecza również powstawały dzieła literackie pisane po staroniemiecku. To wszystko wpłynęło na kształt literatury średniowiecza, jako całości.

Cechy literatury średniowiecznej

Literatura średniowieczna została oparta głównie o tradycje antyczne i chrześcijaństwo. W swojej strukturze literatura średniowieczna zawiera wiele motywów i pojęć, w tym mitów i legend, których używano do opowiadania historii, ludziom o różnych formach magii, bohaterach, którzy odnosili sukcesy w starciu z niezrozumiałymi siłami lub duchami, odwoływano się też często do przywódców odzwierciedlając problematyczną sytuację społeczną i polityczną.

Czym jest epika średniowieczna?

Epika średniowieczna jest formą literatury, polegającą na upamiętnianiu wydarzeń historycznych i opisywaniu postaci stawianych przez poetów w formie wierszy lub grzmiących pieśni. Większość dzieł epickich poruszała problematykę średniowiecznych kodeksów rycerskich, dzielności, walki, odwagi i cnoty. Bardzo ważnym aspektem istotnym dla średniowiecznych utworów było błogosławienie, dlatego też wszystkie te dzieła wyrażały heroizm postaci i radość uczestników.

Jakie inne rodzaje literatury średniowiecznej istniały?

Poza epiką średniowieczna literatura uwzględniała jeszcze inne rodzaje gatunków literackich. Utwory dramatyczne, które oprócz bohaterów i ich perypetii uwzględniały też elementy realnych wydarzeń z tamtego okresu. Wybitnymi przedstawicielami dramatu byli poeci Ewagriusz z Antiochii, Pierre de La rue i Pierre de la Croix. Warstwa liryki reprezentowana była przez motety, madrygale, laude, canzone, carmina, liryki lose i alegorie. Następnym rodzajem literatury średniowiecznej była liryka profana, której elementsami są uczucia, zazdrość, woda i śmierć,a których najwspanialszymi twórcami byli Francesco Petrarka, Dante Alighieri i Giovanni Boccaccio.

Czytaj:   Literatura faktu - Co to jest literatura faktu i jakie są jej cechy?

Jakie postaci literackie były popularne w tamtym okresie?

Średniowieczna literatura opisywała przede wszystkim konkretne postaci, które wyznaczały kanon dla dzieł, które powstawały w tamtym okresie. Najbardziej znane średniowieczne postaci literackie to Lanzelot, Roland, Gawain, Egmont, Tristan, paladyni, książęta, skromny rycerz i Parcifal, śmiały rycerz. Każdy z nich miał swoja konkretną cechę charakteru i właściwości. Przykładem może być Roland, który był odważny i zawsze gotowy do przygód oraz Lanzelot, który był rycerzem honoru i szacunku.

Co wniosło literatura średniowiecza do kultury?

Literatura średniowiecza wniósł w naszą kulturę bardzo dużo. Większość z dzieł, które powstały w tamtym okresie wraz z ilustracjami pokazuje nam ówczesny styl życia, przebieg wydarzeń historycznych oraz wierzenia tamtych ludzi. Począwszy od tradycji antycznej, po narodziny nowego języka, jakim jest francuski, literatura średniowiecza pozostawiła po sobie dużo.

Czy literatura średniowieczna ma wpływ na nasze życie?

Tak, literatura średniowieczna pozostawiła w naszym życiu ślad. Przeczytanie jednej z licznych opowieści literackich lub poznanie poetyckości epickich dzieł pozwoliło nam na szybsze poznanie wszystkich aspektów średniowiecza i w dalszym ciągu korzystania z tego co miało miejsce w tamtym okresie. Jakość życia ludzi poprzez powszechność uczuć, a także pojęcie godności, odmienności i zmienności to wszystko można wyczytać z licznych średniowiecznych dzieł.

Podobne artykuły:

Related Posts