Literatura japońska

Grażyna Soboń
Rate this post

Czym jest literatura japońska?

Literatura japońska to forma sztuki literackiej, która wywodzi się z Japonii. Najsłynniejszymi i najczęściej cytowanymi przykładami są utwory płodnego poety, anonimowych autorów Heian Period (794–1185), jak „Tales of Genji” i „Kagero Nikki”, oraz Murasaki Shikibu. Inne znane przykłady to „The Pillow Book” Sei Shonagon oraz „The Tale of the Bamboo Cutter”.

Japonka literatura jest szeroko studiowana i czczona w całej Azji jako wybitny osiągnięć cywilizacji. Przez wieki używano jej jako ostrzeżenia dla tych, którzy tego potrzebują, aby gorliwie wykonywać swoje obowiązki, odpowiedzialnie kierować swoim losem i troszczyć się o innych.

Patroni i Biblii literatury japońskiej

Najbardziej znani patroni literatury japońskiej to Murasaki Shikibu i Sei Shonagon. Ich prace najczęściej spotykane w świecie anglojęzycznym to „The Tale of Genji” i „The Pillow Book”. Są one współcześnie cenione jako wyjątkowe dzieła, które przetrwały wiele pokoleń i są wciąż zrozumiałe dla czytelników z wielu kultur.

Główne style japońskiej literatury

Główne style japońskiej literatury to Haiku, Tanka, Ronka, Utsushi-e, Maburaho i Wakashu-mono. Wszystkie te style można podzielić na periodiczne utwory oraz dzieła współczesne. Periodiczne dzieła są oparte na klasycznych tematach i konwencjach. Natomiast współczesne utwory dotykają szerszych tematów, poszerzając tematykę, co pozwala tworzyć autorom usunięcie się od konwencji poprzedników.

Klasyczne tematy w japońskiej literaturze

Klasyczne tematy, które często pojawiają się w japońskich utworach, to miłość, niestabilność losu, nadzieja, przyjaźń, odwaga, nierozerwalne powiązania, patriotyzm i uznanie piękna w naturze. Ich przesłanie może mieć wymiar filozoficzny lub moralny. Niewątpliwie, wielu twórców wpadło na myśl, aby wyrazić swoje odczucia i przemyślenia, pokazując piękno lub skomplikowaność ludzkiego losu.

Tematy współczesnej japońskiej literatury

Tematy współczesnej japońskiej literatury różnią się od tych od których mamy do czynienia w klasycznych utworach. Najbardziej charakterystycznymi tematami są: antyglobalizacja, nowe struktury społeczne, dialektyka spięcia między tradycją a nowoczesnością, polityka współczesna, psychologia jednostki oraz różnorodność kulturowa. Japońska literatura współczesna ukazuje inną stronę Japonii, która jest intrygująca dla czytelników z całego świata.

Czytaj:   Literatura faktu - Co to jest literatura faktu i jakie są jej cechy?

Najważniejsze hasła w japońskiej literaturze

W japońskiej literaturze występują najważniejsze hasła, które często stosuje się jako metafory, aby odnieść się do traktowania ludzi, wyjaśniać jak wyglądają relacje między ludźmi oraz ukazywać jak postępują ludzie w określonych sytuacjach. Te słowa obejmują „Mono no aware”, czyli „uczucie melancholii”; „Yokushin”, czyli „akceptacja losu”; „Miyabi”, czyli „piękno szlachetnej formy”; oraz „Kakehiki”, czyli „zasada perswazji”.

Czy japońskiej literaturze można przypisać pewne cechy?

Ogólnie rzecz biorąc, japońska literatura charakteryzuje się umiejętnym połączeniem trudnych tematów, piękna metafor i doskonałego akcentowania każdego słowa. Poczucie obowiązku asystuje myśleniu pokoleniowemu, a następnie kreśli głębokie i szczegółowe teksty. Czytelnicy odkryją wiele szlachetnych wartości, w tym uczucia poświęcenia, szacunku i zrozumienia, pochodzące z Japonii.

Czy istnieje jakaś przeszkoda dla tych, którzy chcą czytać japońską literaturę?

Istnieje wiele potencjalnych przeszkód dla tych, którzy chcą czytać japońską literaturę. Głównie jest to mały dostęp do klasycznych i współczesnych tekstów literatury japońskiej w językach innych niż japoński. Dostępne tłumaczenia mogą być trudne do zrozumienia dla czytelnika z zewnątrz i niektóre dzieła po prostu tracą swój urok w procesie tłumaczenia. Ponadto trudności w komunikacji międzykulturowych sprawiają, że zrozumienie tekstów literatury japońskiej jest prawie niemożliwe dla czytelników z zewnątrz.

Podsumowanie tematu.

Literatura japońska jest jedną z najstarszych i najbardziej szanowanych form sztuki literackiej na świecie. Jej popularność i wpływ wykraczają poza Azję, a jej popularne tematy i główne hasła uchwycone są w klasycznych, współczesnych i regulacyjnych utworach poprzez współczesne i oryginalne interpretacje. Ponadto, jest to ważny sposób wyrażenia opinii i przemyśleń autorów, interpretujących historię i utrzymujących szlachetne wartości, które przetrwały przez wieki.

Podobne artykuły:

Czytaj:   Dwudziestolecie międzywojenne literatura

Related Posts