Literatura grecka

Grażyna Soboń
Rate this post

Ogólne informacje na temat literatury greckiej

Literatura grecka jest bogatą częścią starożytnej kultury tego regionu. Wpływowy jest zwłaszcza mitologia grecka, której wpływy można zauważyć w literaturze, malarstwie i teatrze. Wiele postaci, wydarzeń i obrazów z mitologii greckiej znalazło się w literaturze, od poezji Homer do tragedii dramatu greckiego. Cesarska lub artystyczna reinterpretacja tego materiału przez historyków i literatów starożytnych i nowożytnych kształtuje literaturę grecką, od jej starożytnego pochodzenia po jej wpływ na współczesne dzieła.

Główni twórcy literatury greckiej

Homer

Najbardziej ikonicznym prekursorem starożytnego systemu literackiego jest Homer i jego cykl eposów Iliada i Odyseja. Oba te dzieła wykorzystują postacie i wydarzenia z mitologii greckiej, aby przedstawić starożytną filozofię grecką. Eposy Homera często były inspirowane legendami i zapoczątkowały kilka gatunków literackich.

Sofokles

Sofokles jest znany ze swojego wkładu we wczesny gatunek dramatu greckiego. Jeden z jego najsłynniejszych dramatów, Antygonę, jest bardziej znanym naśladowcą jednego z wydarzeń z Iliady. Sofokles tworzył najprawdopodobniej ponad sto sztuk teatralnych, choć oprócz Antygone zostały one zagubione.

Platon

Platon zasłynął jako fizyk, matematyk i filozof, jest jednak również ceniony jako jeden z pierwszych historyków i literatów greckiego czasu. Jego dzieła dramatyczne i dialogi traktują o rodzajach sprawiedliwości, wolności i statusu społecznego w społeczeństwie.

Piśmiennictwo greckie po starożytności

W latach po starożytności wiele dzieł, zarówno mitologicznych, jak i czysto ludzkich, zostało wyprodukowanych. Nowa poezja i filozofia bardzo mocno odwoływała się do starożytnych utworów literatury greckiej, dając w ten sposób podwaliny najbardziej znanych nowożytnych języków europejskich, włączając w to angielski, włoski, rosyjski, niemiecki i więcej. Wiele dzieł homerańskich zostało zainspirowane i skopiowane przez innych autorów starożytnych, tworząc tym samym zwarty epos o cyklu wydarzeń starożytnego świata.

Czy literatura grecka odgrywa rolę w dzisiejszych czasach?

Tak, literatura grecka jest wciąż bardzo popularna i inspiracja ją współczesnych dzieł literackich. Ostatnia dekada przyniosła szereg wynalazków w dziedzinie sztuki i literatury, których inspiracja pochodzi od starożytnych dzieł greckich. Postacie mitologiczne, takie jak Herkules czy Achilles, są wciąż tematem powiązanym w wielu współczesnych filmach, sztukach, grach video, a nawet telewizyjnych serialach. Literatura grecka pozostaje nadal inspiracją współczesnych autorów.

Czytaj:   Literatura o komicznej zabawnej treści

Podobne artykuły:

Related Posts