Literatura francuska

Grażyna Soboń
Rate this post

Co to jest literatura francuska?

Literatura francuska jest literaturą, która powstała w wyniku wpływu kultury i języka francuskiego. Odzwierciedla historię i zmiany społeczne we Francji oraz poza jej granicami. Jej charakterystyka jest złożona, a bogactwo jej treści opisuje wpływy zarówno literatury światowej, jak i lokalnych kultur. Ten artykuł skupia się na historii literatury francuskiej od średniowiecza do współczesności.

Początki literatury francuskiej

Początki literatury francuskiej są datowane na okres średniowiecza. W tym czasie była ona bogata w lirykę (na przykład Chansons de Geste i dziesiątki innych bardzo popularnych utworów z epoki). Ważnym gatunkiem literatury są również powieści rycerskie takie jak cykl pastorałek Kroniki religijne z XIII wieku, Dzieje Troy (XIV w.) i Ardensowy cykl historyczny z XIV w. Opowiadania te przedstawiały fantastyczne przygody heroesów oraz upodobania i temperament ówczesnego francuskiego społeczeństwa.

Renesans francuski

Renesans zmienił ludzkie postrzeganie sztuki i spowodował wielkie postępy w literaturze francuskiej. Ten okres był znacznie bardziej twórczy i skoncentrowany na odkrywaniu nauki i tożsamości narodowej. Najwybitniejsi autorzy tego okresu to Nicolas Boileau-Despréaux, autor traktatu Poetics zarówno dla francuskiej jak i europejskiej poezji oraz Francois de Malherbe, autor wielu form sonetów. W odróżnieniu do średniowiecza, poety homoremi nie byli już honorowi, a literatura odzwierciedlała głównie konwenans i elegancja.

Klasycyzm francuski

Epoka klasycyzmu zmieniła jeszcze raz francuską literaturę. Poeci uważali, że muszą dążyć do doskonałości i że lepiej jest przestrzegać uporządkowanych reguł i zasad. Najpopularniejszymi poetami tego okresu byli La Fontaine i Moliere – obaj uważani za najwybitniejszych twórców francuskiej literatury. La Fontaine został nawet okrzyknięty „Ojcem Francuskiej poezji” za swoją dokładność i staranność w tworzeniu wiernych przedstawień natury rzeczywistości.

Podobne artykuły:

Czytaj:   Literatura grecka

Related Posts